Tin tức

Category

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THCS & THPT HOA SEN Số: 142/KH-THHS-TTPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023 KẾ HOẠCH CUỘC THI SÁNG TẠO SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG NĂM HỌC...
Read More
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCMHỆ THỐNG GIÁO DỤC HOA SENSố: 134/KH-THHS-TTPTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTP. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2023 KẾ HOẠCH Tổ chức giải Cầu lông Hoa Sen mở rộng Lần 1 – Năm 2023 ——————- MỤC ĐÍCH –...
Read More
1 2 3 16
Call Now Button