Đại hội Đoàn trường Hoa Sen – Nhiệm kỳ 2022 – 2023

Vào 8h00 sáng ngày 20/10/2022, Đoàn Trường THPT Hoa Sen đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn Trường THPT Hoa Sen Nhiệm kì 2022 – 2023


Đại hội Đoàn trường là dịp tổng kết những kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đoàn trường trong nhiệm kì 2021 – 2022, thông qua báo cáo và bản kiểm điểm để phát huy những việc mà Đoàn trường làm tốt đồng thời cũng kiểm điểm những mặt còn hạn chế


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Trường gồm 15 đồng chí, trong đó Ban thường vụ với 04 đồng chí ưu tú có đủ năng lực để lãnh đạo, điều hành công tác Đoàn trong nhiệm kì mới 2022 – 2023, cụ thể:
1. Đ/c Phan Thảo Nguyên – Chi đoàn 12A8 – Bí thư Đoàn trường
2. Đ/c Lê Hoàng Bảo Ngân – Chi đoàn 10A3 – Phó Bí thư Đoàn trường
3. Đ/c Đoàn Duy Thuận – Chi đoàn 10A8 – Ủy viên Ban Thường vụ
4. Đ/c Lê Minh Thư – Chi đoàn 10A9 – Ủy viên Ban Thường Vụ
Đặc biệt, xin cám ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường, Thành đoàn thành phố Thủ Đức cùng toàn thể Đại hội trong suốt nhiệm kì vừa qua để hoạt động Đoàn trường luôn diễn ra thành công, hiệu quả và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Hoa Sen Nhiệm kì 2022 – 2023 xin hứa sẽ luôn nhiệt huyết, tích cực và rèn luyện phấn đấu, cố gắng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kì mới này

Call Now Button