ÔN THI TOÁN 11 HKI – TỔNG HỢP LÝ THUYẾT HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Đánh giá post

Tổng hợp Lý thuyết hàm số lượng giác – Ôn thi lớp 11 HKI 

1. Hàm số 

– Có TXĐ , là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , nhận mọi giá trị thuộc đoạn .

– Đồng biến trên mỗi khoảng và nghịch biến trên mỗi khoảng

– Có đồ thị là đường hình sin đi qua điểm

2. Hàm số

– Có TXĐ , là hàm số chẵn, tuần hoàn với chu kì , nhận mọi giá trị thuộc đoạn .

– Đồng biến trên mỗi khoảng và nghịch biến trên mỗi khoảng

– Có đồ thị là đường hình sin đi qua điểm

3. Hàm số

– Có TXĐ , là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , nhận mọi giá trị thuộc .

– Đồng biến trên mỗi khoảng .

4. Hàm số

– Có TXĐ , là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì , nhận mọi giá trị thuộc .

– Nghịch biến trên mỗi khoảng .

Call Now Button