Quy Tắc Trọng Âm Môn Tiếng Anh Trong Bài Thi Tốt Nghiệp THPT

Đánh giá post

Bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia gồm 50 câu được kiểm tra kiến thức dưới các dạng bài về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng đọc và viết. Hệ thống giáo dục Hoa Sen xin hướng dẫn cách làm bài ngữ âm, với hai dạng: Chọn từ có cách đọc khác và chọn từ có trọng âm ở vị trí khác so với từ còn lại.

 

1. Chọn từ có cách đọc khác

Để làm tốt phần này, ngoài việc học cách phát âm ngay khi học từ mới, các em có thể dựa vào cách đánh trọng âm của từ. Trọng âm của từ là các âm được đọc rõ, thường rơi vào các nguyên âm chính. Những âm không phải trọng âm sẽ là âm yếu hay âm lướt.

Ví dụ: Các cách phát âm của chữ cái “e”.

– Từ “domestic” được phát âm là /dəˈmestɪk/ vì trọng âm rơi vào âm tiết 2 nên chữ cái “e” được đọc âm mạnh là /e/.

 

2. Chọn từ có trọng âm ở vị trí khác so với từ còn lại

Dạng bài này có một số quy tắc đánh trọng âm cho từ như sau:

A. Với từ có hai âm tiết, các em áp dụng quy tắc theo loại từ:

– Danh từ và tính từ: Trọng âm rơi vào âm tiết 1.

Ví dụ: “danger” /ˈdeɪndʒə(r)/ (n), “stable” /ˈsteɪbl/ (adj).

– Động từ: Trọng âm rơi vào âm tiết 2.

Ví dụ: “apply” /əˈplaɪ/ (v)

Tuy nhiên, một số từ không theo quy tắc trên.

Ví dụ: “result” /rɪˈzʌlt/ (n), “happen” /ˈhæpən/ (v), “govern” /ˈɡʌvn/ (v).

 

B. Với từ có 3 âm tiết trở lên, các em xét theo gốc từ và phụ tố.

Phụ tố gồm tiền tố (thành phần phụ được thêm vào trước một từ) và phụ tố (thành phần phụ được thêm vào sau một từ).

Ví dụ : “unhappiness” (n) gồm gốc từ “happy”, tiền tố “un” và hậu tố “ness”.

Cách đánh trọng âm như sau:

Tiền tố: Không bao giờ đánh trọng âm.

Ví dụ: “understand” /ˌʌndəˈstænd/(v), “unequal” /ʌnˈiːkwəl/ (adj).

– Hậu tố: Vì là thành phần thêm vào cuối của từ nên các quy tắc trọng âm đều đếm từ cuối đếm lên. Có ba quy tắc xuất hiện nhiều trong các phương án của bài tập dạng này:

+ Quy tắc 1: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 1 đếm ngược (rơi vào hậu tố).

“-ain”: entertain /entəˈteɪn/ (v)

“-ee”: refugee /refjuˈdʒiː/ (n)

Tuy nhiên, hai trường hợp bất quy tắc phổ biến của hậu tố “-ee” là: employee /ɪmˈplɔɪiː/ (n) và committee /kəˈmɪti/ (n).

“-ese”: Vietnamese /viːetnəˈmiːz/ (n/adj)

+ Quy tắc 2: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 2 đếm ngược (trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước các hậu tố) khi từ có hậu tố là:

“-ic”: characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ (adj)

“-ion”: tradition /trəˈdɪʃn/ (n)

“-ity”: equality /iˈkwɒləti/ (n)

“-logy”: biology /baɪˈɒlədʒi/ (n)

+ Quy tắc 3: Quy tắc trọng âm rơi vào âm tiết 3 đếm ngược.

“-ate”: decorate /ˈdekəreit/ (v)

“-ize”, “-ise”: recognize /ˈrekəɡnaɪz/ (v)

“-y”: currency /ˈkʌrənsi/ (n)

Hi vọng bài viết trên có thể giúp các em có thể kiến thức để hoàn thành bài thi và đạt kết quả cao nhất.

===================================================================================

Quý phụ huynh có thể tham quan và đăng ký chọn lựa cơ sở thích hợp cho con em, cũng như thuận tiện trong việc đưa rước hàng ngày:
 – Cơ sở 1: 26 Phan Chu Trinh, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
– Cơ sở 2: 674/7 Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
– Cơ sở 3: 190 Võ Văn Ngân, TP.Thủ Đức, TP. HCM
– Cơ sở 4: 636 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương
 
Trường Tiểu học – THCS – THPT Hoa Sen có Cơ sở 4 tại TP. Dĩ An gồm có Hệ Tiểu Học – THCS – THPT với các chế độ học Bán trú – Hai Buổi.
– Hotline: (028) 3736 1988
                0901 379 685 (Tư vấn tuyển sinh)
Call Now Button