Tin chuyên môn Hệ thống Giáo dục Hoa Sen

Thông báo chuyên môn

Thông báo Quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học 2023-2024

Quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học 2023-2024 1.1. Mục đích- Huy động sự ủng hộ của giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để xây dựng nguồn tài liệu cho Thư viện; – Tạo nguồn sách mới và thiết thực với giáo viên và học sinh, đặc...
Xem thêm

Kế hoạch chuyên môn

Call Now Button