Học sinh

15
Th12

12 kĩ năng cần thiết cho học sinh phổ thông

Kĩ năng sống đối với các học sinh phổ thông vô cùng quan trọng. Nếu kĩ năng sống không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phấn đấu của học sinh. Chia sẻ vấn đề này với thầy cô để có định hướng cung cấp cho học sinh những kĩ năng sống cần thiết. 1. Kĩ...
Read More

KHU THỂ DỤC THỂ THAO

Call Now Button