Thông báo Quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học 2023-2024

Quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học 2023-2024

1.1. Mục đích- Huy động sự ủng hộ của giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh để xây dựng nguồn tài liệu cho Thư viện;

– Tạo nguồn sách mới và thiết thực với giáo viên và học sinh, đặc biệt là nguồn sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ dạy và học Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

– Tái sử dụng nguồn sách cũ, qua đó giáo dục tinh thần tiết kiệm cho học sinh.- Tăng cường số lượng sách qua đó nâng cao chất lượng hoạt động thư viện.1.2. Yêu cầu- Thực hiện trên tinh thần tự nguyện, chia sẻ.- Thực hiện đồng bộ giữa các cơ sở, phối hợp nhịp nhàng giữa thư viện và GV.2. Đối tượng quyên góp- Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và cha mẹ học sinh toàn trường.3. Yêu cầu3.1. Chất lượng sách- Sách trên 17 trang; Về số lượng: không giới hạn.- Sách còn mới, không bị rách, mất trang hoặc bị viết vẽ bậy,…- Sách có nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh, trường học.3.2. Thể loại sách- Ưu tiên: Sách giáo khoa các khối lớp 6, 7 và 10; Sách Tiếng Anh.- Sách tham khảo, sách về: kĩ năng sống, sách pháp luật,…- Khác: báo, tạp chí, tập san, truyện tranh,…4. Thời hạn quyên góp sách- Thời gian nhận: Bắt đầu từ ngày 18/05/2023 đến ngày 25/05/2023;- Nơi nhận: Thư viện (tại từng cơ sở). Người nhận: Thủ thư.5. Nhân sự thực hiệnCác thủ thư hoặc giáo viên tiến hành triển khai quyên góp và nhận sách, như sau:TT Nhân sự Chức danh Phụ trách Ghi chú1 Mai Thị Ngân Thủ thư Cơ sở 1 2 Trần Thị Nga Thủ thư Cơ sở 2 3 Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo viên Cơ sở 3 4 Nguyễn Thị Hòa Thủ thư Cơ sở 4 6. Quản lí và sử dụng sách quyên góp- Các bước tiếp nhận và sử dụng sách quyên góp: (1) Tiếp nhận quyên góp  (2) Lập danh mục sách, phân loại  (3) Bố trí không gian lưu trữ, sắp xếp  (4) Sử dụng.- Sách quyên góp được đưa vào sử dụng theo các cách sau: phục vụ nhu cầu mượn, đọc sử dụng của giáo viên và học sinh: đột xuất hoặc định kỳ (mượn theo học kì, năm học). Trong trường hợp, số lượng sách nhiều, thủ thư đề xuất Ban quản lí tiến hành tặng sách dành cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.7. Tiến độ thực hiệnTT Nội dung Thực hiện Phối hợp Thời hạn1 Triển khai kế hoạch đến GVCN, GVBM và học sinh PTCM Thủ thư, GVCN 12/05/20232 Tiếp nhận sách quyên góp Thủ thư GVCN 25/05/20233 Lập danh mục, phân loại sách. Thủ thư 26/05/20234 Thống kê và thực hiện báo cáo Thủ thư PTCM, BCM 30/05/20235 Sử dụng sách quyên góp trong hoạt động thư viện Thủ thư GVBM, GVCN 22/08/2023 Để kế hoạch quyên góp và sử dụng sách thư viện năm học năm học 2023-2024 được thành công, đề nghị các bộ phận, cán bộ quản lý và giáo viên được phân công nghiêm túc thực hiện./.

Đánh giá post
Call Now Button