TỔNG HỢP CÁC LỜI KHUYÊN TRONG TIẾNG ANH THEO CẤP ĐỘ

Đánh giá post

1. Lời khuyên trong tiếng Anh hay được sử dụng theo từng cấp độ

Lời khuyên trong tiếng Anh rất đa dạng, chúng ta có thể chia các lời khuyên trong tiếng Anh theo từng cấp độ để các bạn dễ sử dụng hơn tuỳ theo trường hợp cụ thể.

1.1. Elementary

Ở level Elementary (sơ cấp), có một số lời khuyên trong tiếng anh như sau:

You should + V: Bạn nên…

You ought to + V: Bạn nên…

Ví dụ:

You should go to the museum with us.
Cậu nên đi đến bảo tàng với chúng tớ.

You ought to cry over that small problem.
Cậu nên ngừng khóc lóc vì vấn đề nhỏ đó đi.

1.2. Pre-intermediate

​​Pre-intermediate nghĩa là cấp độ tiền trung cấp. Một số lời khuyên ở trình độ này bao gồm:

I advise you to + V: Tôi khuyên bạn nên làm gì đó

Ví dụ:

I advise you to make some new friends, it would be fun.
Anh khuyên em nên kết bạn mới, sẽ vui đấy.

I advise you to read more books.
Chị khuyên em nên đọc nhiều sách hơn nữa.

1.3. Intermediate

Level Trung cấp hay Intermediate có thể sử dụng cách khuyên sau:

I suggest + N/Ving: Tôi gợi ý + việc làm gì đó

I recommend + N/Ving: Tôi gợi ý + việc làm gì đó

Ví dụ:

I suggest studying at the library.
Tớ gợi ý đi học bài ở thư viện.

I recommend booking the Italy restaurant for dinner.
Tôi gợi ý đặt bàn tại nhà hàng Ý cho bữa tối.

1.4. Upper Intermediate

Upper Intermediate có nghĩa là trên trung cấp. Ở level này, ta có thể dùng tiếng Anh trong môi trường học thuật.

Why don’t you + V?: Tại sao bạn không + làm gì đó?

How about + Ving/N?: Hay là + làm gì đó/việc gì đó?

If I were you, I would…: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ…

Ví dụ:

Why don’t you stop studying and have a nap?
Sao cậu không ngừng học và đi ngủ trưa đi?

If I were you, I would buy a new bag and borrow Mai’s dress.
Nếu tớ là cậu, tớ sẽ mua một chiếc túi mới và mượn váy của Mai.

1.5. Advanced

Cuối cùng, chúng ta cùng học các lời khuyên ở cấp độ nâng cao nhé:

You had better…: Tốt hơn là bạn nên…

Have you thought about + Ving/N?: Bạn đã nghĩ về + việc làm gì đó chưa?

Ví dụ:

You had not better drink coffee at night.
Tốt hơn là cậu không uống cà phê vào buổi tối nữa đó.

Have you thought about moving to LA?
Cậu đã nghĩ về việc chuyển đến LA chưa?

2. Mẫu cách xin lời khuyên trong tiếng Anh

Đứng ở vị trí cần xin người khác lời khuyên trong tiếng Anh thì nói thế nào nhỉ? Dưới đây là một số câu đơn giản và thông dụng:

What do you suggest/recommend? Bạn gợi ý điều gì không?

What would you do if you were me? Nếu là tôi thì bạn sẽ làm gì?

Can you give me some advice? Bạn có thể cho tôi một vài lời khuyên không?

What do you think I should do? Bạn nghĩ tôi nên làm gì?

What’s your advice? Lời khuyên của bạn là gì?

Call Now Button